Ångest

5:e omarbetade upplagan, 2013, 208 sidor, utgiven på eget förlag.

 

Boken utgår från ett kognitivt-beteendeterapeutiskt synsätt. Den vänder sig i första hand till dem som utvecklat en ångest-problematik och rekommenderas bl.a av patientföreningar som ANANKE och Ångest-syndromsällskapet. Den används också på vissa gymnasielinjer och i olika postgymnasiala utbildningar.

 

Pris (inom Sverige) SKR 185 inkl frakt och moms.

Rekvireras direkt:

E-mail: flygpsykologen@telia.com

 

Bokförsäljningen kommer att upphöra senast kvartal 1 2018.
Innehållet i femte upplagan skiljer sig såpass litet från fjärde upplagan att innehavare av den senare knappast behöver köpa en ny.

 

INNEHÅLL

Utveckling av ett ångesttillstånd

De olika ångesttillstånden

Från naturlig rädsla till ångest

Självförtroende

Behov och känslor

Försvarsberedskap

Försvarsbeteende

Försvarsbeteendets konsekvenser

Vägen bort från ångesten

Medicinsk behandling av ångesttillstånd

Några olika sätt att bearbeta ångest

Behandling av olika ångesttillstånd

En avslutande tanke

Sakregister

Författarens inledning

Alltför många människor plågas av oro, rädsla ångest eller panik i en eller annan form. Sannolikt är det så, att alla människor har eller har haft någon upplevelse av detta slag – även om många aldrig givit sina upplevelser dessa benämningar. En stor grupp människor har kämpat under lång tid för att bli problemfria, men märkt att problemen snarast ökat. Andra har haft relativt kortvariga upplevelser av ångest under någon bestämd del av sitt liv, medan ytterligare andra har haft upprepade perioder med besvär och däremellan mått relativt bra.

I mitt arbete med människor som plågas av ångest i olika former, har jag gång på gång konstaterat att, trots att man kanske lidit av dess besvär i åratal, man vet förvånansvärt lite om hur dessa problem utvecklas och vad som styr dem. Ansvaret för detta får naturligtvis vi, som arbetar inom eller har anknytning till psykiatrin, ta på oss. Människor kan ge mycket utförliga beskrivningar av hur problemen upplevs, men blir svarslösa när jag ställer frågor om de mekanismer som är verksamma inom dem. Ju mindre jag vet och förstår av vad som händer inom mig, desto mer skrämmande måste naturligtvis upplevelserna vara.

Läs mer...

 

Om 1:a upplagan 1984:

Varför fick jag inte läsa den här boken för 15 år sedan? Så mycket plågor och lidande jag då hade förskonats från genom åren.

/ E.D., Luleå.

 

Tack snälla Christer för en underbar bok som hjälpt både mig och min syster.

/ S.S., Stockholm.

 

Om 2:a upplagan 1990:

Ångest – om orsaker, uttryck och vägen bort … – en bok som blivit något av en ”bibel” för många ”paniker” men som också givit anhöriga en oerhörd hjälp och ett stort stöd. Christer Nordlunds bok är rappt skriven, den är distinkt och träffar rätt. Man känner igen sig, och det är lätt att ”greppa” problematiken eftersom språket inte är speciellt krångligt.

/ Paniksyndromsällskapets tidskrift 1993:2.

 

Om 3:e upplagan 1994:

Boken är en av 15 angivna referenser i professor Arvid Carlssons (nobelpristagare i medicin 2001) och vetenskapsjournalist Lena Carlssons bok Hjärnans Budbärare, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2001.

 

Om 4:e upplagan 2004:

Har varit HELT ångestfri och inte känt behov av alkohol sedan jag läste boken, och då ska du veta att jag provat, genom människors välvilja, A4, behandlingshem, 12-veckors, inlagd, m.m. Tack så himla mycket, jag är äntligen människa igen, så mycket sanningar som finns i denna bok!

/ N.N., via e-post.

 

Författaren är Fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut samt av Luftfartsverket auktoriserad flygpsykolog.